கல்வி

பல்துறைசார் கல்விமான்களை தந்தது எமது சமூகம். பாடசாலைகளின் சிதைவு, குடும்பங்களின் சிதைவு, பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள், போக்குவரத்து சாதனங்கள் பற்றாக்குறையென பல்வேறு காரணங்களுடன், அடிப்படைத் தேவைகளான உணவு, உடை, உறையுளின்மையும் சேர்ந்து எமது இளம் தலைமுறையினரின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு சவாலாக உள்ளன. எமது இளம் தலைமுறையினருக்கு முன்னாலுள்ள தடைக்கற்களை அகற்றி அவர்களுக்கு சரியான கல்விவாய்ப்புக்கள் கிடைப்பதற்கு ஆவன செய்வதை தமிழ் – நோர்வே வள ஒன்றியம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.

நீங்களும் திட்டங்களில் பங்காளராக விரும்புகின்றீர்களா
electricity 1

மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் - பாலர் பாடசாலைக்கான மின்சார இணைப்பு

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மாதிரிக்கிராமத்திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Mayilanthanai

TNRA மாதிரிக்கிராமத் திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள்

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மாதிரிக்கிராமத்திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

முழுமையாக வாசிக்க ...
helseParis1

பாரிசில் மருத்துவக்கருத்தரங்கு - Dr. லிமலநாதன்

வைகாசித் திங்கள் 20ம் நாள் (2018) பாரீஸ் மாநகரில் என் பள்ளித் தோழர்-தோழியருடன் ஒரு மகிழ்ச்சியான மீழிணைவு நிகழ்ந்து முடிந்தது.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Health camp for Tamils in Oslo

Health camp for Tamils in Oslo

Tamil – Norwegian Resource Association has conducted health camp for Oslo tamils on 28.04.2018.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Health camp florø

Health seminar for tamils in Florø

TNRA medicalunit have held a health seminar for tamils in Florø. Florø is the most western city of Norway.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Drammen health 1

TNRA மருத்துவக்கருத்தரங்கும் உயிர்காப்புப் பயிற்சியும்

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மருத்துவப்பிரிவினரால் Drammen தமிழ்மக்களுக்கான மருத்துவக்கருத்தரங்கும் உயிர்காப்புப் பயிற்சியும் 16.04.2018 நடாத்தப்பட

முழுமையாக வாசிக்க ...