செயல்நோக்கு

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியம் பின்வரும் செயல்நோக்குகளின் அடிப்படையில் செயற்படும்:

  • தமிழர்கள் மத்தியிலுள்ள வள ஆளுமையாளர்களுக்கும் நோர்வேஜிய வள ஆளுமையாளர்களுக்குமிடையிலான பாலம் அமைப்பதனூடாக நலவாழ்வு மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுக்கு பங்களிக்கும் நோக்கினைக் கொண்டுள்ளது
  • முதலாவது தலைமுறையினரின் வாழ்நிலைச் சூழல்களை வளப்படுத்துவதற்குரிய வகையில் இரண்டாம் தலைமுறையினருக்கு உந்துதலாகவிருந்து சாத்தியமான வழிவகைகளை ஏற்படுத்துதல்
  • தாயகத்தில் நிலையான சமூக பொருளாதார, மருத்துவ மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டுக்குரிய செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும்.
  • தாயகத்தின் சமூக பொருளாதார, மருத்துவ மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டுக்குரிய செயற்பாடுகளை நோக்கி நோர்வேயிலுள்ள சமூக, தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பங்களிப்பினை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும்
நீங்களும் திட்டங்களில் பங்காளராக விரும்புகின்றீர்களா
electricity 1

மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் - பாலர் பாடசாலைக்கான மின்சார இணைப்பு

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மாதிரிக்கிராமத்திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Mayilanthanai

TNRA மாதிரிக்கிராமத் திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள்

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மாதிரிக்கிராமத்திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

முழுமையாக வாசிக்க ...
helseParis1

பாரிசில் மருத்துவக்கருத்தரங்கு - Dr. லிமலநாதன்

வைகாசித் திங்கள் 20ம் நாள் (2018) பாரீஸ் மாநகரில் என் பள்ளித் தோழர்-தோழியருடன் ஒரு மகிழ்ச்சியான மீழிணைவு நிகழ்ந்து முடிந்தது.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Health camp for Tamils in Oslo

Health camp for Tamils in Oslo

Tamil – Norwegian Resource Association has conducted health camp for Oslo tamils on 28.04.2018.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Health camp florø

Health seminar for tamils in Florø

TNRA medicalunit have held a health seminar for tamils in Florø. Florø is the most western city of Norway.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Drammen health 1

TNRA மருத்துவக்கருத்தரங்கும் உயிர்காப்புப் பயிற்சியும்

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மருத்துவப்பிரிவினரால் Drammen தமிழ்மக்களுக்கான மருத்துவக்கருத்தரங்கும் உயிர்காப்புப் பயிற்சியும் 16.04.2018 நடாத்தப்பட

முழுமையாக வாசிக்க ...