Helse

Før borgerkrigen var Sri Lanka et av landene i den tredje verden med et godt og effektivt helsevesen. Men krigen har ødelagt flere helseinstitusjoner og flere fagfolk har måtte bosette seg i andre områder for å kunne utføre arbeid. 
I dag sliter den vanlige befolkningen med å skaffe seg nødvendig medisinsk hjelp der de bor. Tamil - Norwegian resource assosiation i samarbeid med de lokale helsemyndigheter vil jobbe for å sikre nødvendig medisinsk hjelp i landsbyene. Tamil - Norwegian resource assosiation vil engasjere både første -og andregenerasjons helsefagarbeidere og nordmenn til å bidra i dette arbeidet.

What we do?
An investment in knowledge pays the best interest

An investment in knowledge pays the best interest

One more photostat machine was donated to Ayithiyamalai school from Norway.

Vis mer ...