Om oss

En 30 år lang borgerkrig på Sri Lanka har fordrevet flere hundre tusen tamilere fra deres hjem i de nordlige og østlige delene av øya. Rundt 20 000 av oss har funnet veien helt til den nordlige delen av jordkloden, nemlig til vårt nye hjemland Norge. Krigen i Sri Lanka tok en blodig slutt i 2009 og har etterlatt flere spor i det tamilske samfunnet. I hjemlandet har flere mistet levebrødet sitt, eks-soldater sitter igjen uten fremtidsutsikter, enker sitter igjen alene med ansvar for familien, foreldreløse barn får ikke dekket deres grunnleggende behov som mat og husly, og en allerede høy og økende arbeidsledighet er vanskelig for samfunnet og ikke minst det enkelte individ. Dette er noen av utfordringene man møter i disse krigsherjede områdene. Tamilene som er i utlendighet har evne til å yte litt hjelp til de som er i nød, men ulike grupperinger og svekket tillitt blant tamilene vanskeliggjør dette formålet. Vi, Tamil – Norwegian Resource Association vil samle tilgjengelige ressurser blant tamilene i Norge og formidle det med åpenhet til de som er i nød i Sri Lanka, slik at de kan stå på egne bein, uten å være avhengig av stønader.

        
De fleste tamilere kom som «ferdigprodusert» arbeidskraft til Norge og har snart bodd her i ett kvart århundre. Vi blir betraktet som én av de mest velintegrerte innvandrergruppene i vårt nye hjemland. Vi oppfattes som arbeidsomme, og våre barn er kjent for å være skoleflinke og ambisiøse. Flere og flere av oss sliter med svekket fysisk og mental helse, grunnet hardt og dedikert arbeid som nye landsmenn i Norge. Tamil – Norwegian Resource Association vil jobbe for å sikre velvære og rettigheter til førstegenerasjonstamiler her i landet og har som målsetning å være en konstruktiv brobygger mellom førstegenerasjonen og den stadig voksende andregenerasjonen.

What we do?
An investment in knowledge pays the best interest

An investment in knowledge pays the best interest

One more photostat machine was donated to Ayithiyamalai school from Norway.

Vis mer ...