மருத்துவக் கலாநிதி ச.விமலநாதன் வழங்குகின்ற கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான மற்றுமோர் காணொளி.

கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்திற்கு உள்ளான சூழலில் ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகள், சந்தேகங்கள் குறித்த விளக்கங்களை வழங்குகின்றார்.

மருத்துவ நடைமுறை சார்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய புரிதல்களை நான்கு நிலைகளில் விளக்குகின்றார்:

  • அறிகுறிகளை உணரும் ஒருவர் வைத்தியசாலையை அணுகும் போது எத்தகைய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுகின்றன. வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களை நோயாளர் எவ்வாறான புரிதலோடும் கவனத்தோடும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

 

  • வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படாமல், நோயாளர் வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவதற்குரிய காரணங்கள் எவை? வீட்டிற்கு அனுப்பப்படுவதென்பது சாதாகமானது. வைரஸ்சை எதிர்த்துப் போராடி மீள்வதற்குரிய சக்தியை உடல் கொண்டிருக்கின்றது என்பது அதன் அர்த்தம். அதாவது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படுவதிலும் பார்க்க வீட்டில் பராமரிக்கப்படுவது நோயாளிக்குக் கூடுதல் பயனுடையது என்ற நிலையிலேயே வீட்டிற்கு அனுப்பப்படுகின்றனர்.

 

  • கொரோனாவிற்குரிய சிகிச்சைகுரிய மருந்து இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படுவதென்பது வைரசின் தாக்கத்தை எதிர்கொள்வதற்குரிய வலுவை நோயாளியின் உடலுக்கு வழங்குவது, சுவாசத்தை இலகுபடுத்துவது போன்ற சிகிச்சைகளைக் குறிக்கின்றது. கொரோனா வைரசினை உடலிலிருந்து நீக்குவதற்கோ அல்லது அதற்குரிய தொற்று எதிர்ப்பு சக்தியை ஏற்படுத்துவதற்கான மருந்து இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

 

  •  Respirator' எனப்படும் செயற்கை சுவாசக் கருவி எப்படி இயங்குகின்றது. அதன் தொழில்நுட்பம், எந்தக்கட்டத்தில், எப்படி, எதற்காக அது பயன்படுத்தப்படுகிறது

நீங்களும் திட்டங்களில் பங்காளராக விரும்புகின்றீர்களா
electricity 1

மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் - பாலர் பாடசாலைக்கான மின்சார இணைப்பு

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மாதிரிக்கிராமத்திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Mayilanthanai

TNRA மாதிரிக்கிராமத் திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள்

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மாதிரிக்கிராமத்திட்டத்தின் கீழ் மயிலந்தனை கிராம அபிவிருத்திப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

முழுமையாக வாசிக்க ...
helseParis1

பாரிசில் மருத்துவக்கருத்தரங்கு - Dr. லிமலநாதன்

வைகாசித் திங்கள் 20ம் நாள் (2018) பாரீஸ் மாநகரில் என் பள்ளித் தோழர்-தோழியருடன் ஒரு மகிழ்ச்சியான மீழிணைவு நிகழ்ந்து முடிந்தது.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Health camp for Tamils in Oslo

Health camp for Tamils in Oslo

Tamil – Norwegian Resource Association has conducted health camp for Oslo tamils on 28.04.2018.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Health camp florø

Health seminar for tamils in Florø

TNRA medicalunit have held a health seminar for tamils in Florø. Florø is the most western city of Norway.

முழுமையாக வாசிக்க ...
Drammen health 1

TNRA மருத்துவக்கருத்தரங்கும் உயிர்காப்புப் பயிற்சியும்

தமிழ்-நோர்வே வள ஒன்றியத்தின் மருத்துவப்பிரிவினரால் Drammen தமிழ்மக்களுக்கான மருத்துவக்கருத்தரங்கும் உயிர்காப்புப் பயிற்சியும் 16.04.2018 நடாத்தப்பட

முழுமையாக வாசிக்க ...